Víkendový sjezd České lékařské komory (9. 11. 2018)