Jednání o úsporách v rozpočtu na r. 2020 a komentář Richarda Brabce (13. 3. 2019)